เนติฯ วิ.แพ่ง ขอบเขต ข้อ 1,2

คุณหาอะไรอยู่?

มาตราที่ออกข้อสอบ เนติฯ วิ.แพ่ง ใน ข้อ 1.

ขั้นตอนการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น

ฟ้องคดี > พิจารณาคดี > คำพิพากษา/คำสั่งบังคับคดี

สิทธิในการเสนอคดี

 • คดีที่มีข้อพิพาท (คำฟ้อง) (ม.172)
  • คำฟ้องหนี้เหนือบุคคล (ม.4(1))
  • คำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (ม.4ทวิ)
  • มูลคดีและภูมิลำเนาจำเลยอยู่นอกราชอาณาจักร (ม.4ตรี)
 • คดีที่ไม่มีข้อพิพาท (คำร้อง) (ม.188(1))
  • คำร้องทั่วไป (ม.4(2))
  • ขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก (ม.4จัตวา)
  • คำร้องเกี่ยวกับนิติบุคคล (ม.4เบญจ)
  • ขอจัดตั้งผู้จัดการทรัพย์ (ม.4ฉ)

เขตอำนาจศาล

 • คำฟ้อง (ม.4(1), ม.4ทวิ, ม.4ตรี)
 • คำร้อง
 • เขตอำนาจหลายศาล (ม.5)
 • เกี่ยวกับคดีเดิม (ม.7)

การตรวจและส่งคำคู่ความ

 • ตรวจคำคู่ความ (ม.18)
 • ส่งคำคู่ความ (ม.76, ม.78, ม.79)

การพิจารณาคดี

 • ขอให้ศาลชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมาย (ม.24)
 • เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ม.27)
 • คู่ความมรณะ (ม.42, 43)***
 • ผู้ไร้ความสามารถดำเนินคดี (ม.56)
 • ร้องสอด (ม.57, 58)***
 • คู่ความร่วม (ม.59)

มาตราที่ออกข้อสอบ เนติฯ วิ.แพ่ง ใน ข้อ 2.

คำพิพากษา/คำสั่ง

 • คำสั่งจำหน่ายคดี (ม.132)
 • พิพากษาตามยอม (ม.138)
 • ห้ามพิพากษาเกินคำขอ (ม.142)
 • ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ (ม.144)
 • คำพิพากษาผูกพันคู่ความ (ม.145)
 • คำพิพากษาถึงที่สุด (ม.147)
 • ฟ้องซ้ำ (ม.148)
 • ค่าธรรมเนียมศาล (ม.150-151,155-158)

หากชื่นชอบบทความนี้ อย่าลืมกดติดตามเพจและเว็บไซต์ของเรานะครับ

กดถูกใจเพจของเรา

ติดต่อโฆษณา

ต้องการติดแบนเนอร์โฆษณา เชิญทางนี้

รับข่าวสารและโพสต์จากเรา