ออมเงินกับ กอช. ง่ายๆ ผ่านแอป กอช.

คุณหาอะไรอยู่?

กอช. คือ อะไร?

กอช. หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกและเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญให้แก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

ใครมีสิทธิ์สมัครสมาชิก กอช.

ผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิก กอช.

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 15 – 60 ปี
 • ไม่เป็นข้าราชการ
 • ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง เช่น สมาชิกกบข. หรือ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33 , ม.39 ม. 40 ทางเลือก 2,3 ยกเว้นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม. 40 ทางเลือก 1
 • ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน เช่น นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับแท็กซี่ พ่อบ้าน แม่บ้าน บุคคลรัฐจ้างทั่วไป

ส่งเงินออม กอช. อย่างไร?

 • ส่งเงินออมสะสมขั้นต่ำ 50 บาทต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี* โดยส่งได้เดือนละ 1 ครั้ง ยอดเงินในแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องเท่ากัน ไม่ต้องส่งทุกเดือน เป็นไปตามความสมัครใจ
 • ส่งเงินผ่านแอปพลิเคชัน กอช. และช่องทางออนไลน์ https://eservice.nsf.or.th/
 • ส่งเงินผ่านหน่วยรับสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมทั่วประเทศ

เช็กยอดเงินออม กอช. อย่างไร?

 • แอปพลิเคชัน กอช.
 • เว็บไซต์ กอช. https://eservice.nsf.or.th/
 • ไลน์ “@nsf.th”
 • รับสมุดเงินออมได้ที่ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่มีค่าใช้จ่าย

ถ้าขาดส่งเงินออม กอช. จะเป็นอย่างไร?

 • ไม่เสียสิทธิสมาชิก สถานะการเป็นสมาชิกยังคงอยู่ เนื่องจาก กอช. มีความยืดหยุ่นในการส่งเงิน เป็นไปตามความสมัครใจ

ลาออกจากสมาชิก กอช. แล้วสมัครใหม่ได้ไหม?

 • ได้ แต่หากไม่พร้อมในการส่งเงิน สามารถหยุดส่งได้โดยไม่ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก เพื่อให้สิทธิการเป็นสมาชิก กอช. ยังคงอยู่

กดถูกใจเพจของเรา

ติดต่อโฆษณา

ต้องการติดแบนเนอร์โฆษณา เชิญทางนี้

รับข่าวสารและโพสต์จากเรา