ควร”ตรวจฟัน”บ่อยแค่ไหน ?

คุณหาอะไรอยู่?

tooth cartoon hygiene cleaning 1670434

การตรวจสุขภาพฟันควรทำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งมาตรฐานนี้แนะนำโดยสมาคมทันตแพทย์ชาวอเมริกา (American Dental Association) และสมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (Thai Dental Association) การตรวจสุขภาพฟันประจำปีช่วยให้ทันตแพทย์สามารถตรวจสุขภาพฟันและเหงือกของคุณ และจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นแต่หากคุณมีประวัติที่พบปัญหาในฟันหรือเหงือก หรือมีความเสี่ยงที่สูงในการเกิดโรคทางฟัน เช่น สูบบุหรี่, การบริโภคอาหารหวานมากเกินไป หรือมีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หรือโรคหัวใจ เป็นต้น การตรวจฟัน อาจต้องทำบ่อยกว่านั้น โดยคุณควรปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสุขภาพฟันที่เหมาะสมสำหรับคุณ

teeth dental tooth mouth lips 414489

สาเหตุที่ควรไปตรวจฟัน

  1. การตรวจความสมบูรณ์ของฟันและเหงือก: การตรวจประจำช่วงเวลานี้ช่วยให้หมอสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟันและเหงือกได้ เช่น การตรวจเพื่อค้นพบปัญหาเช่นหินปูน หรือโรคเหงือกต่าง ๆ ได้เร็วขึ้นและมีโอกาสรักษาทันทีก่อนที่จะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้น
  2. ป้องกันโรคร้ายเกี่ยวกับฟันและเหงือก: การตรวจสุขภาพฟันเป็นส่วนสำคัญของการป้องกันโรค เช่น หินปูน, โรคเหงือก, และโรคฟันเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้
  3. การรักษาโรคฟันและเหงือกในเฉพาะกลุ่มเสี่ยง: บางครั้งบุคคลที่มีปัญหาเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีโรคที่ทำให้ร่างกายมีภาวะแทรกซ้อน จำเป็นต้องตรวจสุขภาพฟันบ่อยกว่านั้นเพื่อรักษาปัญหาฟันและเหงือกที่เกิดขึ้น
  4. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดี: การตรวจสุขภาพฟันทุก ๆ 6 เดือนช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสุขภาพทั่วไปของร่างกาย

การตรวจสุขภาพฟันทุก ๆ 6 เดือนช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในสุขภาพฟันและเหงือกของคุณและช่วยลดความเสี่ยงในการเสียสมดุลด้านสุขภาพช่องปากในอนาคต

กดถูกใจเพจของเรา

ติดต่อโฆษณา

ต้องการติดแบนเนอร์โฆษณา เชิญทางนี้

รับข่าวสารและโพสต์จากเรา