เนติฯ วิ.แพ่ง ขอบเขต ข้อ 4.

คุณหาอะไรอยู่?

มาตราที่มักออกข้อสอบ เนติฯ วิ.แพ่ง ใน ข้อ 4.

คดีมโนสาเหร่

  • คดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท
  • คดีฟ้องขับไล่ซึ่งมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ไม่เกิน 30,000 บาท

ขาดนัด คดีมโนสาเหร่

  • หากโจทก์ไม่มาศาล ถือว่า โจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ศาลต้องมีคำสั่งจำหน่ายคดี ตาม ม.193 ทวิ
  • จำเลยยื่นคำให้การภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ยื่น จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ม. 197
ในคดีมโนสาเร่ หากโจทก์ไม่มาศาล โจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ศาลต้องจำหน่ายคดี
จึงไม่มีกรณี “โจทก์” ขาดนัดพิจารณา

คดีไม่มีข้อยุ่งยาก

  • ขอให้จำเลยชำระเงินที่แน่นอนตามตั๋วเงิน
  • ขอให้จำเลยชำระเงินที่แน่นอนตามสัญญาเป็นหนังสือ

ขาดนัดยื่นคำให้การ

  • โจทก์ยื่นคำขอให้ชนะคดี ตาม ม.198
  • พิจารณาโดยขาดนัดยื่นคำให้การตาม ม. 198 ทวิ

ขาดนัดพิจารณาในคดี

  • คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลและไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ม. 200

หากชื่นชอบบทความนี้ อย่าลืมกดติดตามเพจและเว็บไซต์ของเรานะครับ

กดถูกใจเพจของเรา

ติดต่อโฆษณา

ต้องการติดแบนเนอร์โฆษณา เชิญทางนี้

รับข่าวสารและโพสต์จากเรา