ทำไม ? ต้อง ถือศีลอด

คุณหาอะไรอยู่?

รอมฎอน หรือ Ramadan เป็นชื่อเดือนที่สำคัญในปฏิทินอิสลาม เดือนที่มีเกียรติสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในเดือนนี้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะทำการ ถือศีลอด การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นวาญิบ โดย จะต้อง อดอาหาร งดดื่มน้ำ ตลอดกลางวัน ตลอดทั้งเดือน และมีพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆอันสำคัญสำหรับชาวมุสลิม

ramadan masjid islamic shikh pray 3384043

รอมฎอน หรือ Ramadan เป็นคำที่มาจากภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นชื่อของเดือนเกียรติยศในศาสนาอิสลาม โดย รอมฎอน เป็นเดือนในปฏิทินอิสลามที่มีความสำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม รอมฎอนเป็นเดือนที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะอดอาหารและงดดื่มน้ำตลอดกลางวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือ ตั้งแต่เวลาละหมาดซุบฮิจนถึงเวลาละหมาดมักริบ ตลอดเดือนรอมฎอนนี้ เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ การปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศาสนา ในช่วงเดือนรอมฎอน อีกทั้งยังมีพิธีกรรมและกิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น การอ่านอัลกุรอาน (Quran) และการละศีลอด (Iftar) ในช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของเดือนรอมฎอนอีกด้วย

quran muslim islamic ramadhan 4178711

เหตุผลที่ต้อง ถือศีลอด

ถือศีลอด (บวช) เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอิสลามและมีความสำคัญสำหรับชาวอิสลาม เหตุผลที่ต้องถือศีลอดมีหลายประการ

 1. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน : เป็นวาญิบ
 2. ความเชื่อและความศรัทธา : การ ถือศีลอด เป็นการแสดงถึงความเชื่อและความศรัทธาที่มีอยู่ในศาสนาอิสลาม และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในศาสนาของชาวอิสลาม
 3. การสร้างความตั้งใจและความเสียสละ: การถือศีลอดช่วยให้ผู้นับถืออิสลามมีการสร้างความมุ่งมั่นและเสียสละในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ได้รับพระราชสมบัติและพระคุณจากอัลลอฮ์
 4. การเสริมสร้างคุณค่าและมาตรฐานสมอง: การถือศีลอดช่วยในการพัฒนาคุณค่าส่วนตัวและมาตรฐานสมอง โดยการเผชิญหน้ากับความยากลำบากและการสะสมพลังใจเพื่อทำการ ถือศีลอด
 5. สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ: การถือศีลอดเป็นการฝึกสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการทำตามศาสนา
kid boy muslim eat eating ramadan 635811

ผู้ที่ไม่ต้อง ถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน

มีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ซึ่งรวมถึง

 1. ผู้ที่ป่วยหรือปัญหาทางสุขภาพ: ผู้ที่ป่วยหรือมีภาวะทางสุขภาพที่ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมถือศีลอดได้ เช่น ผู้ที่เป็นมะเร็ง หรือผู้ที่ต้องทานยาเป็นประจำตามแพทย์สั่ง
 2. คนป่วยที่สามารถรักษาให้หาย : ไม่ต้องชดใช้การถือศีลอด แต่ต้องแจกอาหารในอัตราเดียวกับหญิงมีครรภ์
 3. เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : การถือศีลอดไม่เป็นข้อบังคับสำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติ หรือ บรรลุศาสนภาวะ ด้วยเหตุนี้เด็กไม่จำเป็นต้องถือศีลอดตามหลักศาสนา แต่อาจถูกสอนให้รู้จักคุณค่าและความสำคัญของการถือศีลอด (เวลาที่เหมาะสมในการถือศีลอด คือ เด็กควรมีอายุ 10 ปีบริบูรณ์หรือมีสัญญาณอื่น ๆ เช่น ฝันเปียกหรือมีประจำเดือน)
 4. หญิงมีประจำเดือนหรือมีเลือดหลังคลอดบุตร ได้รับการงดเว้น แต่จะต้องชดใช้ภายหลัง
 5. หญิงที่มีครรภ์ ถ้าการถือศีลอดนั้น ทำให้คุณกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อบุตร และทำให้คุณได้รับความยากลำบาก ในกรณีนี้ คุณได้รับอนุญาตให้งดถือศีลอด แต่คุณจำเป็นจะต้องถือศีลอดชดใช้ตามจำนวนวัน ที่คุณขาดไป
 6. สตรีที่ตั้งครรภ์หรือเป็นผู้ที่กำลังให้นมบุตรอยู่นั้น ถือว่าเป็นผู้เจ็บป่วย หากคุณกังวลว่าการถือศีลอดจะส่งผลกระทบต่อบุตร ก็ให้คุณงดเว้นจากการถือศีลอด และทำการชดใช้ตามจำนวนวันที่ขาดไป ต้องชดใช้ภายหลัง และแจกอาหารตามจำนวนวันที่ขาดไป วันละ 1 ลิตร ถ้าหากไม่ชดใช้จนล่วงเข้าปีที่ 2 ต้องแจกอาหารวันละ 2 ลิตร และทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ ไป
 7. ผู้ที่ต้องใช้พลังงานสูง : มีสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมถือศีลอดได้ เช่น ผู้ที่เดินทางไกล ผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้พลังงานมาก เป็นต้น
 8. ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ : ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ เช่น ทหาร หรือบุคคลในสายงานการแพทย์ที่ต้องทำงานตลอดวัน ซึ่งอาจมีข้อยกเว้นในการถือศีลอดในบางวัน

การไม่ต้องถือศีลอดไม่ได้หมายความว่า ไม่มีความเชื่อในศาสนา แต่เป็นการยอมรับสถานการณ์และความจำเป็นในชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันไป

สรุปได้ว่า การ ถือศีลอด เป็นส่วนสำคัญของศาสนาอิสลามและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและสร้างบุคลิกภาพของผู้นับถืออิสลาม

หากชื่นชอบบทความนี้ อย่าลืมกดติดตามเพจและเว็บไซต์ของเรานะครับ

กดถูกใจเพจของเรา

ติดต่อโฆษณา

ต้องการติดแบนเนอร์โฆษณา เชิญทางนี้

รับข่าวสารและโพสต์จากเรา